Wednesday Jul 24, 2024

லட்சுமிதேவி பெட் சிவன் கோயில், வாரங்கல்

முகவரி

லட்சுமிதேவி பெட் சிவன் கோயில், வாரங்கல் மாவட்டம், தெலுங்கானா

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

இந்த சிவன் கோயில் தெலுங்கானாவில் லட்சுமிதேவி பெட் என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. காகத்தியர்களின் மரபு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நகரத்திலும் காணப்படுகிறது, குறிப்பாக தெலுங்கானாவின் வாரங்கல் மாவட்டத்தில். மாவட்டத்தில் உள்ள லட்சுமிதேவி பெட் கிராமம் ஒரு பழங்கால சிவன் கோயிலின் தாயகமாக உள்ளது. ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட இந்தக்கோவில் தற்போது இடிந்து காணப்படுகிறது. காகத்தியா சகாப்த ஆலயத்தை அதன் முந்தைய மகிமைக்கு புனரமைக்க பாரம்பரிய தெலுங்கானா திணைக்களத்தால் தற்போது முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. ஆனால் இந்த சிவன் கோயில் முற்றிலும் இடிந்து கிடக்கிறது. மூலவராக சிவன் காட்சியளிக்கிறார். அவருக்கு எதிரே, கோயிலுக்கு முன்னால் சேதமடந்த நந்தி உள்ளது.

காலம்

1000-2000 ஆண்டுகள் பழமையானது

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

லட்சுமிதேவி பெட்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

ஹைதராபாத்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஹைதராபாத்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top