Wednesday Jul 24, 2024

மணிபத்ரேஸ்வரர் கோயில், ஒடிசா

முகவரி

பத்ரேஸ்வரர் கோயில் கோபால்பூர், நைகுவான், ஒடிசா 754208

இறைவன்

இறைவன்: பத்ரேஸ்வரர் (சிவன்)

அறிமுகம்

11 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ஒடிசா கோயிலான கட்டகா (கட்டாக்), மகங்கா கட்டிகட்டா சாலையில் அமைந்துள்ள பத்ரேஸ்வரர் கோயில். மிகவும் பழமையான கோவிலின் சில குறுகிய குறிப்புகளைத் தவிர, இந்த கோவிலில் எந்த முன் தகவலும் இல்லை. ஒரு சிவன் கோயில், அதில் ஏராளமான சிற்பங்கள் இருந்தன. மிகவும் அசாதாரண வடிவம், அல்லது சோமவன்ஷிஸ் / கேஷரி வம்ச ஆட்சியின் பிற்காலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம். எந்தவொரு ஆதாரங்களிலிருந்தும் அல்லது குறிப்புகளிலிருந்தும் தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை, இந்த நினைவுச்சின்னத்தில் மிகவும் திறமையான கைவினைஞர்கள் மற்றும் சிற்பிகளின் அனைத்து பங்களிப்புகளும் உள்ளன.

காலம்

11 ஆம் நூற்றாண்டு

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

கோபால்பூர்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

கட்டாக்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

புவனேஷ்வர்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top