Tuesday Jul 23, 2024

துடா ஸ்ரீ அஸ்தபுஜா சவுத்சேரி தேவி கோயில், கர்நாடகா

முகவரி

துடா ஸ்ரீ அஸ்தபுஜா சவுத்சேரி தேவி கோயில், துடா, மண்டியா மாவட்டம், கர்நாடகா – 571405

இறைவன்

இறைவன்: ஸ்ரீ அஸ்தபுஜா சவுத்சேரி தேவி

அறிமுகம்

துடா ஸ்ரீ அஸ்தபுஜா சவுத்சேரி தேவி கோவில் துடா கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது, துடா கிராமம் இந்தியாவின் கர்நாடகாவில் மண்டியா மாவட்டத்தில் உள்ளது. இது மண்டியாவிலிருந்து 13 கி.மீ தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. பிரதான தெய்வம் ஸ்ரீ அஸ்தபுஜா சவுத்சேரி தேவி. வேறு சிலைகள் இங்கு காணப்படவில்லை. கோவில் முற்றிலும் சிதைந்துள்ளது. இது 1000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழமையான கோயில். கோயில் பற்றிய வரலாறு காணப்படவில்லை. இந்த கோவில் துடா கிராமத்தில் அமைந்துள்ள சிவன் கோவிலுக்கு அருகில் உள்ளது.

காலம்

1000 ஆண்டுகள் பழமையானது

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

துடா

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

துடா

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஹாசம்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top