Tuesday Jul 23, 2024

சிவாநகர் சிவன் கோயில், தெலுங்கானா

முகவரி

சிவாநகர் சிவன் கோயில், கோட்டை மேற்கு காந்தி, சிவா நகர், வாரங்கல், தெலுங்கானா 506002

இறைவன்

இறைவன்: சிவன்

அறிமுகம்

சிவாநகர் வாரங்கல் மாவட்ட தலைமையகத்திலிருந்து சுமார் 25 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. சிவா நகர் சிவன் கோயில் என்று அழைக்கப்படும் காகத்தியக் கோயில் அமைந்துள்ளது. விவசாயம் மற்றும் கோயில் நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்காக காகத்திய காலங்களில் இந்த கோயில் கட்டப்பட்டது. இந்த கோயில் தெற்கே உள்ளது மற்றும் கர்ப்பக்கிரகம், அந்தராலா மற்றும் பதினாறு தூண் ரங்கமண்டபம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது, அவை செவ்வக வடிவ சுவரால் சூழப்பட்டுள்ளன. இப்போது இந்த சிவாநகர் சிவன் கோயில் முற்றிலும் இடிந்து கிடக்கிறது. சிவன் இந்த கோயிலின் மூலவராவர். இருண்ட இடத்தில் கோவிலில் ஒரு சிறிய லிங்கம். கோவில் கட்டமைப்பு 12 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது.

காலம்

12 ஆம் நூற்றாண்டு

அருகிலுள்ள பேருந்து நிலையம்

சிவா நகர்

அருகிலுள்ள இரயில் நிலையம்

வாரங்கல்

அருகிலுள்ள விமான நிலையம்

ஹைதராபாத்

Share....
LightupTemple lightup

lightuptemple

மறுமொழி இடவும்

Your email address will not be published.

Back to Top